Lead

Aug 4 15 1:03 PM

Tags : :

กลับไปเยี่ยมบ้านที่ไทยครั้งนี้ ได้นำเงินที่สะสมไว้วันละนิดวันละหน่อยนำไปทำบุญทำกุศลหลายแห่ง
จึงนำมาให้อนุโมทนาบุญกัน
๑. สมทบทุนสร้างพระพุทธรูปทองคำ ประดิษฐานที่มหาเจดีย์ฯ จ.เพชรบูรณ์
๒. สมทบทุนสร้างสมเด็จองค์ปฐม "รวมพลังแผ่นดิน" ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓. สมทบทุนเติมเต็มพระประธานกำพร้าวัดถวายแก่วัด (ร้าง)วิหารแดง อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
๔. สมทบทุนสร้างพระพุทธชินราชจำลอง ถวายเป็นพระประธาน วัดพ่อขุนผาเมือง จ.เพชรบูรณ์
๕. สมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และตั้งกองทุนรักษาภิกษุอาพาธ มอบให้ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลวานรนิวาสและโรงพยาบาลส่องดาว สร้างอาคารโรงเรียนบ้านศิลา โรงเรียนบ้านสุมณฑา สร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
๖. สมทบทุนช่วยเหลือวัดป่าภูรังเมธาราม บ้านซับพระไวย์ ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซ่อมแซมสายไฟและท่อประปาที่ถูกไฟไหม้ และซื้อแทงค์น้ำ
๗. สมทบทุนกองทุนยาและบูชาครู
๘. สมทบทุนกองทุนไถ่ชีวิตสัตว์
๙. เป็นเจ้าภาพบวชพระ ๑ องค์ และบวชสามเณร ๑ องค์
๑๐. ซื้อหินคลุก จำนวน ๒ คิว สำหรับศูนย์วิปัสนากรรมฐานวัชรธาตุอุทยานธรรม
๑๑. สมทบทุนถวายแสงสว่าง เช่น เทียน ตะเกียงเจ้าพายุ โคมไฟ ไฟฉาย และบริขารต่างๅ ให้สถานปฏิบัติธรรม และวัดที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ ๙ จังหวัด ๔๕ แห่ง
๑๒. สมทบทุนหล่อพระประธาน ๗ องค์ พร้อมพระอัครสาวกซ้ายขวา รวมทั้งหมด ๒๑ องค์ และสร้างโบสถ์ ๗ หลัง
๑๓. บริจาคเข้ามูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
๑๔. บริจาคเข้ามูลนิธิพิทักษ์ดวงตาประชาชน
๑๕. บริจาคสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และสร้างอาคารเฉลิมพระเกรียติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)
๑๖. หล่อเทียนพรรษา หยอดตู้บริจาคค่าน้ำค่าไฟ ทุนเด็กนักเรียน ชำระหนี้สงฆ์ สมทบทุนบูรณะวัด ตามวัดต่างๆที่แวะไป
๑๗. ทำสังฆทานชุดใหญ่ มีผ้าไตร พระพุทธรูปองค์ใหญ่
๑๘. ทำบุญกับหลวงพ่ออลงกต วัดพระบาทน้ำพุ
๑๙. สร้างพระสิวลีถวายศูนย์ปฏิบัติธรรม ๑ องค์
๒๐. อื่นๆ

image


image

image